معرفی دبیرستان دانشجو

  • کد خبر: 100008
  • زمان: دوشنبه , 1398/02/18
  • تعداد بازدید : 3229
  • نویسنده : انتخاب
  • موضوع : دبیرستان دانشجو
معرفی دبیرستان دانشجواز عرفان تا دانشجو

از سال 1381 آموزشگاه علمي عرفان به عنوان نمايندگي کانون فرهنگي آموزش (قلم چي) فعاليت خود را در شهرري آغاز کرد. در اين سالها دانشآموزان بسياري با شرکت در کلاسهاي آموزشگاه عرفان و آزمونهاي قلم چي راه موفقيت را پيموده و در بهترين دانشگاههاي کشور پذيرفته و مشغول به تحصيل شدهاند. با توسعه فعاليت آموزشگاه در مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان، خانوادههاي بيشتري از خدمات آموزشي قلم چي شهرري برخوردار شدند.
 از سال 1395 برآن شديم که با تأسيس مجموعه مدارس دانشجو خدمات نوين آموزشي خود را در سطحي وسيعتر و مؤثرتر ارائه نماييم. تحصيل در مدارس دانشجو، صرفهجويي در وقت دانشآموز و هزينه خانواده را به همراه خواهد داشت. چرا که تمام خدمات آموزشگاه عرفان (قلم چي شهرري) بصورت کامل در دبيرستان دانشجو به دانشآموزان و خانوادهها ارائه ميگردد. به اميد ساختن فردايي بهتر براي فرزندانمان، منتظر حضور گرمتان هستيم.
 

سال کنکور سال سرنوشت

بدون ترديد، سال دوازدهم، مهمترين سال زندگي شما خواهد بود. در پايان دوازده سال تحصيل، براي ورود به دانشگاههاي معتبر و رشتههاي خوب، در آزمون سرنوشتسازي به نام کنکور شرکت خواهيد کرد که نتيجه تلاش خود رادر چهار ساعت مشخص ميکنيد. براي گرفتن بهترين نتيجه در کنکور نياز به تلاش و کوشش بسياري است. اما امکانات آموزشي و مشاورهاي ميتواند مسير را براي شما بسيار هموار کند. دبيرستان دانشجو به پشتوانه کادر حرفهاي کنکوري که سالها در آموزشگاه عرفان فعاليت نموده است، شما را در اين مسير همراهي خواهد کرد. دبيران صاحب نام کشور به علاوه مشاوران دلسوز و خبره، آزمونهاي قلم چي، جلسات متعدد با رتبههاي برتر کنکور در سنوات قبل، اردوهاي مطالعاتي و بسياري فعاليتهاي ديگر، سالي پر از اميد را براي شما رقم خواهد زد.
 

کلاس‌هاي تست دهم و يازدهم

استفاده از دبيران متخصص کنکور در سال دوازدهم بين تمامي مدارس غيردولتي پديدهاي است که سالهاست محقق گرديده، اما دبيرستان دانشجو اولين مدرسهاي است که امکان استفاده از اين اساتيد را براي دانشآموزان پايههاي دهم و يازدهم تحت عنوان کلاسهاي تست فراهم کرده است، تا دانشآموزان از همان سالهاي پايه با مفاهيم تست و کنکور آشنا گردند و در سال دوازدهم به يکباره با حجمي از مطالب متعدد تستي و کنکوري مواجه نشوند.
 

کارنامه ماهانه

 
علاوه بر کارنامهي معمول که تمامي مدارس در پايان هر ترم به خانوادهها ارائه ميدهند، دبيرستان دانشجو در پايان هر ماه يک کارنامه مختصر از فعاليتهاي آموزشي و نمرات کلاسي دانشآموز به خانواده تحويل ميدهد. به غير از اين، تمامي نمرات کلاسي دانشآموز از طريق پيامک به اطلاع خانوادهها خواهد رسيد.
 

کادر آموزشي

 
امروزه در جهان، عوامل متنوعي را در موفقيت يک سيستم آموزشي مؤثر ميدانند از جمله: مديريت و رهبري، دبيران، هزينه سرانه، جمعيت کلاس، ساعات آموزشي و...
اما تمام کشورها و سازمانهاي ارزيابي کننده به اين نتيجه رسيدهاند که دبيران، بيشترين نقش را در کيفيت آموزش بر عهده دارند. به اين خاطر ما در مدارس دانشجو تمام تلاش خود را براي به کارگيري دبيراني توانمند، جوان، پرانرژي، شاداب، کارآمد، با توان علمي و تحصيلات بالا به کار بستهايم.
پس از همکاري با دبيران تراز اول، کنترل، نظارت، ارزيابي عملکرد و آموزش مداوم آنها نيز توسط واحد مرکزي مدارس دانشجو، همواره انجام خواهد شد.
 

مشاوره

کار مشاوران در مدارس دانشجو متفاوت از نگاه مرسوم و سنتي به امر مشاوره در مدارس است. هر مدرسه چندين مشاور دارد که هر کدام تعداد مشخصي دانشآموز را تحت پوشش خود دارند. مهمترين وظايف مشاوران مدارس دانشجو بدين ترتيب است:
1   پيگيري مداوم و روزانهي عملکرد آموزشي و تربيتي دانشآموزان
2  برگزاري آزمونها و سنجش مستمر وضعيت درسي دانشآموزان
3  هماهنگي با دبيران براي ارائه کنفرانسهاي دانشآموزان
4  دعوت از اولياء و برگزاري جلسات بررسي عملکرد هر دانشآموز
5  برگزاري جلسات گروهي آموزش والدين با حضور اساتيد برجسته کشور
6  برگزاري جلسات انفرادي با هر دانشآموز باهدف کمک به پيشرفت درسي وي
7  همراهي دانشآموزان در اردوهاي مختلف تفريحي، زيارتي و آموزشي
8  نظارت بر تدريس دبيران در هر درس و تطبيق آن با طرح درس مدرسه
9  همراه دائم، ياور هميشگي و راهنماي آموزشي تربيتي دانشآموزان
 

آزمون هاي قلم چي

سنجش و مقايسه دانشآموزان در مقياس کشوري و همچنين داشتن برنامه راهبردي جزء محاسن شرکت در آزمونهاي کانون فرهنگي آموزش(قلمچي) است. مدارس دانشجو به عنوان نمايندگي قلمچي در شهرري اين خدمات را به بهترين و مطلوبترين شکل ممکن در اختيار دانشآموزان قرار خواهد داد.
سؤالات استاندارد، نمره تراز و رتبه در سطح کشور، و نيز کارنامهي حرفهاي آزمونهاي قلم چي، دبيران، مشاوران، خانواده و به خصوص دانشآموز را در مسير پيشرفت درسي ياري خواهد کرد.
 آزمونهاي هماهنگ تشريحي قلمچي خدمت جديدي است که در شهرري صرفا در مدارس دانشجو برگزار ميگردد تا امتحانات نهايي کشوري را براي دانشآموزان شبيهسازي کند.
 

کارنامه انضباطي الکترونيک

دبيرستان دانشجو با استفاده از به روزترين سخت افزار و نرم افزار مديريت مدرسه، تمامي عملکرد انضباطي دانشآموزان را به صورت سيستمي ثبت و رسد مينمايد. هر روز ورود و خروج دانشآموز به مدرسه براي اولياي وي پيامک ميگردد تا از زمان ورود و خروج فرزندشان به مدرسه مطلع گردند، همچنين نکات خاص انضباطي وي براي ايشان پيامک ميگردد. در پايان هر نيمسال، علاوه بر کارنامه آموزشي، يک کارنامه انضباطي کامپيوتري نيز به اوليا تحويل ميگردد.
 

اردوهاي مطالعاتي

در ايامي که ساير دانشآموزان استراحت ميکنند، موفقيت از آن کسانيست که تلاش ميکنند. در ايام نوروز، دبيرستان دانشجو اردوي مطالعاتي برگزار ميکند. همچنين در پايان تابستان و ايام امتحانات اين اردوهاي مطالعاتي تحت نظر مشاوران و با کمک پشتيبانهاي علمي (رتبههاي برتر) برگزار ميگردد تا دانشآموزان دانشجو راه موفقيت را سريعتر از سايرين طي کنند.

فضاي آموزشي متفاوت

آرامش فکري در گرو آرامش جسمي قابل حصول است، از اين رو در مدارس دانشجو طراحي ويژهاي براي فضاي فيزيکي تحصيل دانشآموزان طراحي و آماده شده است. ميز و صندليهاي تک نفرهاي که ويژه مدارس دانشجو طراحي و ساخته شده است در هيچ مدرسهاي در شهرري وجود ندارد، همچنين دانشآموزان در تمام ساختمان آموزش و کلاسها بدون کفش تردد مينمايند که به گردش بهتر خون در بدن و يادگيري بهتر منتج ميگردد. داشتن کمد انفرادي براي هر دانشآموز از مزيتهاي منحصربه فرد ديگري است که صرفا در مدارس دانشجو ميسر گشته است.
 
 

ايستگاههاي تشويق

هر ساله در مراسمي فاخر و باشکوه از تمامي دانشآموزاني که حائز رتبههاي برتر آموزشي، پرورشي و ورزرشي شدهاند، تقدير ميگردد. همچنين دانشآموزاني که در آزمونهاي قلم چي رتبههاي خوبي کسب نموده و يا به لحاظ آموزشي پيشرفت داشتهاند، مورد تجليل قرار ميگيرند. دانشآموز اخلاق هر کلاس به انتخاب ساير همکلاسيهايش تشويق خواهد شد. تنديس کلاس برتر به يک کلاس در هر پايه اهدا ميشود. ضمنا هدايايي به مناسبتها مختلف مانند روز دانشآموز، عيد نوروز و... به دانشآموزان اهدا ميگردد.
 

اردوهاي علمي، تفريحي

از مهمترين و جذابترين فعاليتهاي مدرسه، براي دانشآموزان، اردوهاست. اين موضوع در دبيرستان دانشجو بسيار حائز اهميت است. چندين اردوي تفريحي و زيارتي برون استاني مانند مشهد و شمال در هر سال انجام ميشود. همچنين بازديد از دانشگاههاي معتبر کشور، جزء برنامههاي سالانه مدرسه است. اردوهاي تفريحي مختلفي مانند کارتينگ، توچال، استخر، اردوگاه کردان، بازديد آسمان نما و ... تا کنون برگزار شده که بسيار مورد استقبال دانشآموزان بوده است.