دوازدهم تجربی و ریاضی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ادبیات عمومی پسر
1398/05/03یکشنبه 18:40 تا 20:100600,000
2
آموزش مجازی ریاضی کنکور
1398/12/270900,000
3
آموزش مجازی حسابان کنکور
1398/06/050900,000
4
آموزش مجازی شیمی کنکور
1398/11/120900,000
5
آموزش مجازی فیزیک کنکور
1398/11/260900,000