رتبه های برتر دانش آموزان شهر ری در کنکور 98

  • 17 مرداد , 1398
  • 663 نفر

رتبه های برتر دانش آموزان قلم چی شهر ری


این دانش آموز ها در آزمون های قلم چی شرکت کرده و تعداد آزمون های حاضر برای هر یک از آن ها در زیر نامشان قید شده است .

این صفحه طی چند روز آینده به روز رسانی خواهد شد .
 

نتایج درخشان سال های قبل تکرار شد