آموزشگاه علمی عرفان

نمایندگی کانون فرهنگی آموزش

قلم چی شهر ری

کارت شرکت در آزمون رشته طراحي صنعتي در آزمون سراسري سال 1395

کارت شرکت در آزمون رشته طراحي صنعتي در آزمون سراسري سال 1395


کارت شرکت در آزمون رشته كتابت و نگارگري در آزمون سراسري سال 1395

کارت شرکت در آزمون رشته كتابت و نگارگري در آزمون سراسري سال 1395


كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته انسانی

كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته انسانی


كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته تجربی

كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته تجربی


كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته ریاضی

كليد اولیه سوالات آزمون سراسري سال 1395 رشته ریاضی


دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1395

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1395، به منظور دسترسي هرچه سريعتر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي ، به اطلاع مي رساند، سؤالات هريك از گروههاي آزمايشي به شرح زیر در سايت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزيز قرار مي گيرد.


آخرین خبرها سایت