loading
image

آشنایی با رشته های فنی حرفه ای و کاردانش

آوریل 12, 2021
آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای مقدمه امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی ...
image

تأثیر نمرات در انتخاب رشته نهم

آوریل 5, 2021
آشنايي با نحوه انتخاب رشته (محاسبه سوابق تحصیلی) یکی از مسائل بسیار مهم در انتخاب رشته دانش آموزان سال نهم ، ...
image

آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای

آوریل 5, 2021
مقدمه امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی متخصص , یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی ...

روش‌های برنامه‌ریزی

ژوئن 9, 2017
بدون دفتر برنامه ریزی انتظار ریختن برنامه درست و اجرا نداشته باشید : برای اینکه بتونید واسه هفته های آینده ...