متوسطه اول:

برای دانش آموزان نهم در آموزشگاه  کلاسهای ریاضی و علوم تشکیل می شود که هدف اولیه آنها تسلط کامل به مفاهیم و مطالب کتاب درسی است، دانش آموزانی که  می خواهند در آزمون مدارس خاص شرکت می کنند باید در کلاسهای ریاضی وعلوم پیشرفته ثبت نام کنند
لازم به توضیح است برای پایه های هفتم، هشتم و نهم آزمون های قلم چی(این کلمه قلم چی هایپر لینک بشه که بزنن روش برن به صفحه توضیحات قلم چی) برگزار می گردد.

 

متوسطه دوم:

دانش آموزان دهم و یازدهم با توجه به این مطلب که در این دو سال امتحان نهایی ندارند و این دو سال بیش از 60٪ سوالات کنکور آنها را تشکیل می دهد علاوه بر یادگیری مفهومی ،برای آمادگی امتحانات پایان سال باید از فرصت استفاده کرده تا تسلط کافی و مهارت های لازم جهت تست زدن دروس مختلف را در همان سال، آموزش ببینند و بتوانند مطالب درسی هر سال را به صورت تستی نیز جمع بندی نمایند. زیرا انتقال تست به سال دوازدهم با توجه به حجم مطلب سال دوازدهم و امتحان نهایی در آن سال عملا فرصت کافی را دراختیار دانش آموز قرار نمی دهد از اینرو آموزشگاه عرفان با تدریس تستی و تشریحی مطالب در سال های دهم و یازدهم دانش آموزان را کمک می کند تا بتوانند کار تستی هر سال را در همان سال ببیند. این کلاسها از تابستان آغاز و تا اردیبهشت ادامه دارد.

لازم به توضیح است برای پایه های دهم و یازدهم  آزمون های قلم چی برگزار می گردد.