خدمات کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی

 

آموزشگاه علمی عرفان به عنوان نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی در شهر ری حدود 20 سال است که به اراِئه خدمت مشغول می باشد.

آزمون های قلم چی از دوم دبستان تا کنکور می باشد که به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار در روز های جمعه منطبق بر برنامه راهبردی آزمون که به دانش آموز داده شده است برگزار می گردد.

مهمترین ویژه گی آزمون های قلم چی برنامه آزمون می باشد که دانش آموزان را از سردرگمی نجات داده و دانش آموز هر دوهفته هدف میان مدت خود را مداند ودر انتهای آن دوهفته کارنامه عملکرد دانش آموز و مقایسه آن در یک جامعه آماری کشوری به دانش آموز شناخت کافی از نقاط ضعف و قوت ایشان اريه می دهد که در کنار دفتر برنامه ریزی می توانند مانند دو. بال قوی دانش آموز را به سمت اهداف عالی آموزشی نزدیک نکایند

آموزشگاه عرفان به عنوان نمایندگی کانون فرهنگی آموزش – قلم چی- کلیه خدمات کانون را با تمام استاندارد ها در شهرری ارائه می نماید که در زیر بخشی از خدمات آزمون های قلم چی آمده است

آزمون های برنامه ای قلم چی هر دو هفته یکبار روزهای جمعه ساعت 8 صبح برگزار شده و خدمات زیر در هر آزمون به دانش آموزان ارائه می شود:

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی: این دفترچه در هر آزمون شامل سؤالات عمومی و اختصاصی بوده که می بایست در زمان های تعیین شده برای دروس عمومی و اختصاصی به آن پاسخ داده شود.

پاسخنامه تشریحی: این دفترچه شامل پاسخ تشریحی کلیه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون است که در پایان آزمون به داوطلب داده می شود و داوطلب می تواند پس از برگزاری آزمون، همان روز به بررسی آزمون خود بپردازد.

مجله آزمون: این مجله در پایان هر آزمون به داوطلب داده می شود که شامل نکات مشاوره ای، معرفی نفرات برتر آزمون گذشته و همچنین مصاحبه با رتبه های تک رقمی کنکور سراسری است. این مجله گلچینی از بهترین مطالب آموزشی و مشاوره ای است که در هر آزمون به دانش آموزان داده می شود.

آزمون غیرحضوری: این دفترچه در پایان هر آزمون به داوطلب داده شده که شامل نمونه سؤالات طراحی شده مطابق با بودجه آزمون بعد بوده که کاربرد آن ایجاد آمادگی در داوطلب برای شرکت در آزمون بعد است.

کارنامه تصویری و تحلیلی: کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) کارنامه ی سراسری(کشوری) آزمون ها را در بعد ازظهر روز آزمون تحویل می دهد. دریافت کارنامه در همان روز سبب می شود ماندگاری بیشتری در ذهن دانش آموز داشته باشد. در همان روز می توانید با پشتیبان خود گفت و گو کرده و مسیر برنامه ریزی طی دو هفته آینده را مشخص نمایید.

برنامه ریزی مطالعاتی: هر دانش آموز در کانون دو نوع برنامه دارد: 1- برنامه شخصی 2- برنامه کلی

برنامه شخصی مبتنی بر دفتر برنامه ریزی دانش آموز، مطابق با ویژگی ها و توانایی های شخصی اوست. در این برنامه رقیب اصلی هر کس خود اوست.

برنامه کلی همان برنامه راهبردی آزمون هاست که به مطالعه شما جهت و نظم می دهد و جایگاه شما را در مقایسه با سایر رقبایتان در کشور مشخص می کند.

پشتیبانی و مشاوره حرفه ای: هر دانش آموز می تواند یک مشاور حرفه ای از روز اول تا شب کنکور داشته باشد که اصول مطالعه و برنامه ریزی و کلیه سؤالات دانش آموز را پاسخ داده و به صورت دو هفته یکبار برنامه فردی به دانش آموز دهد