مرحله اول :تست آموزشی

تست آموزشی به این صورت است که ما اول یک مبحث یا مقدار مشخص یا یک درسنامه از درس را به صورت کامل مطالعه میکنیم برای تفهیم بیشتر وتکمیل آموزش باید تعدادی تست از آن قسمت حل کرد. بهترین کار برای دانش آموزانی که برای اولین بار یک مبحث را فرا میخوانند یا خیلی ضعیف هستند این است که چند سوال تشریحی حل کنند .اما تست هم میتواند مفید باشد.

ماباید در حل تست آموزشی نکاتی را که در کتاب درسی یا متن درسنامه کتاب تست به خوبی متوجه نشده ایم یاد بگیریم. این نکات بهتر است که در دفتر جمع آوری شود. همچنین میتوانید نکات را درکتاب با ماژیک هایلایت کنید .برای مثال از یک مبحث یک سوم تست های آن را به صورت تستی آموزشیحل کرده وتک تک آن سوالات باید بررسی شود.

نکته بسیار مهم در حل تست آموزشی این است که هدف از حل تست آموزشی محک زدن نیست .هدف این نیست که ببینید چقدر مطلب را یاد گرفته اید .هدف اصلی این است که وضعیت درسی شما بهبود پیدا کند . باحل تست آموزشی فقط وفقط قصد داریم نکات بیشتری یاد بگیریم.

نکته مهم دیگر آن است که تست آموزشی را باید دانه دانه حل کرد وتک به تک آنها را حل کرد. حل تست ها به صورت فله ای ودست جمعی جنبه آموزشی زیادی ندارد همانطور که اشاره شد باید نکات تست ها را در یک دفتر یا در خلاصه درس یادداشت کنیم.

 

مرحله دوم:تست تثبیتی

هدف از تست های تثبیتی این است که آموزش های انجام شده درذهن تثبیت وپایدار شود وتسلط افزایش پیداکند . به تست تثبیتی تست تسلط هم گفته میشود .یعنی اگر چندماه ازآن مبحث مسئله یا تستی مطرح شد باید بتوانیم آن را به راحتی حل کنیم واحساس فراموشی نداشته باشیم.

دراین مرحله تلفیقی از تست آموزشی وسمجشی را حل میکنیم ولی بیشتر روی آموزش تاکید میکنیم .ما در حل تست آموزشی وتثبیتی تست هایی که نتوانستیم جواب دهیم یا غلط پاسخ داده ایم یا نکته دار میباشند را نشان دار میکنیم تا در مراحل بعدی دوباره بررسی کنیم.

 

مرحله سوم:تست ارزیابی یا سنجشی

 به این صورت است که وقتی ما 3/2تست هارا در یک مبحث کار کردیم ،3/1 تست باقی مانده را برای ارزیابی در نظرمیگیریم.

دراین مرحله باید بتوانیم تسلط خودرا روی آن مسئله بسنجیم.یک مجموعه تست را با زمان مشخص معین میکنیم واز خود آزمون میگیریم.اگر از پاسخبرگ استفاده کنید خیلی بهتر است نتیجه تست سنجشی این است که متوجه میشوید درکدام قسمت مشکل دارید وکدام قسمت را متوجه نشده اید دراین مرحله نیز سوالات غلط را نشان دار کنید.

پس از حل تمام سوالات پاسخنامه را بررسی کنید به تست ارزیابی گاهی تست زمان دار هم گفته میشود .در واقع تست ارزیابی اگر زمانش مشخص ومحدود باشدبه آن تست زمان دار هم گفته میشود.

 

مرحله چهارم:تست زماندار وجمع بندی

دراین مرحله هم به صورت زماندار تست کار میکنیم وهم ازآن برای تثبیت وآموزش استفاده میکنیم . ازخلاصه نویسی وحاشیه نویسی استفاده میکنیم ومطلب مورد نظر را مرور میکنیم .اولویت با تست های نشاندار است آنهارا به صورت آزمون از خود میگیریم وبرریسی میکنیم .

حل تست جمع یندی درآخرین مراحل مطالعه ودر ماه های پایانی انجام میشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!