معرفی رشته علوم اجتماعی

هدف

در سلسله مراتب مباحث دانشگاهي به ويژه در علوم اجتماعي رشته هاي مردم شناسي و انسان شناسي از مباحث نسبتاً جديد در يکصد سال اخير است. انسان شناسي Anthropology در يک ديد کلي، مطالعه خصوصيات انساني است که ويژگي هاي جسماني نشانه هاي فرهنگي، فکري و تاريخي را در بر گرفته و به مطالعه چگونگي دنياي تغييرات و دلايل تحولات زيستي در گروهها و جمعيتهاي مختلف انساني مي­پردازد.

مراد از مردم شناسي Ethnology مطالعه ويژگي­هاي فرهنگي و اجتماعي گروههاي انساني در محدوده جغرافيائي معين و در دوره تاريخي مشخص است که عناصر ويژه­اي نظير، زبان، هنر، موسيقي، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقيات، خانواده، خويشاوندي، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون  … را در بر مي­گيرد. فرهنگ Culture نيز با گسترش دامنه مطالعات و تحقيقات فرهنگي و پيشرفت تکنولوژي، داراي معنا و مفهومي وسيع و همه جانبه گرديده است، به طوري که در تعريف آن آمده است:

فرهنگ عبارت است از مجموعه اي شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقيات، مهارت ها و فنون، هنر و … که انسان به عنوان عضوي از جامعه آن را فرا مي گيرد و در قبال آن جامعه نيز تعهداتي دارد.

به اين ترتيب مطالعه و تحقيق فرهنگها قسمت عمده­اي از قلمرو مردم شناسي را در بر مي­گيرد. از اين رو برخي از دانشمندان دانش مردم شناسي و انسان شناسي را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادي و غيرمادي) مي­دانند.

زيبائي رشته علوم اجتماعي به ارتباطات زيبائي كه بين اجتماع انسان‌ها برقرار است، بر مي‌گردد.

انسان‌ها در كنار يكديگر نيازهاي فراوان خود را مرتفع مي‌كنند و اين فراواني نياز، پيچيدگي‌هاي زيادي را براي رسيدن به رفاه اجتماعي بوجود مي‌آورد. مسائلي مانند مسكن، اشتغال، آموزش، بهداشت، … در رشته علوم اجتماعي پژوهش و مطالعه براي رسيدن به رفاه را بررسي مي‌كند.

علاقه به مسائل خبري و اجتماعي، داشتن روحيه جمع گرائي و داشتن بيان خوب و در پايان پايه قوي آماري از شروط موفقيّت در اين رشته است.

با نگاهي به چند سرفصل رشته علوم اجتماعي مي توانيم به اهميت و بازار کار آن نگاهي تازه داشته باشيم جامعه شناسي انقلاب، جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي، جامعه شناسي در ادبيات فارسي، جامعه شناسي پزشکي، جامعه شناسي سياسي، جامعه شناسي کار، جامعه شناسي آموزش و پرورش، جامعه شناسي جهان سوم، مردم شناسي ايران، جغرافياي انساني ايران، جامعه شناسي ايلات و عشاير، روانشناسي اجتماعي، اصول علم سياست، مباني جمعيت شناسي.

رشته علوم اجتماعي بخشي از زيربناي بسياري از برنامه ريزي هاي کشوري براي افراد هر جامعه است در واقع نهادهاي سياست گذار، نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، شهرداري ها، فرهنگ سراها، انجمن هاي خصوصي و دولتي، وزارتخانه هاي ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزيستي، کميته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوي بسيار ديگري از مراکز بايد به کارشناسان خبره اين رشته مراجعه و به عنوان يکي از عوامل مهم در تصميم گيري هاي خرد و کلان لحاظ نمايند.

درحال حاضر گرایش­های رشته علوم اجتماعی عبارتند از: پژوهشگری و برنامه­ریزی اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات و رفاه اجتماعی  و مددکاری اجتماعی.

گرايش تعاون و رفاه اجتماعي

گرايش تعاون و رفاه اجتماعي رشته اي ميان رشته است که محتواي دروس آن را اقتصاد، جامعه شناسي، مردم شناسي، امور مالي، حسابداري، مديريت و تعاون و کارکرد تعاون تشکيل مي دهد و هدف آن تربيت کارشناساني است که بتوانند به ياري تشکل هاي انساني عامل توزيع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه گردند. در گرايش تعاون و رفاه اجتماعي هر آنچه مربوط به تعاوني باشد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد که از آن جمله مي توان به انواع تعاوني­ها، چگونگي تاسيس و مديريت آنها و فوايدي که تعاوني­ها براي جامعه دارند، اشاره کرد.

توانايي هاي لازم:

گرايش تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان يک ميان رشته از واحدهاي گوناگون درسي استفاده مي کند که مي توان اين دروس متنوع را در دو درس پايه و اصلي اقتصاد و جامعه شناسي خلاصه کرد در نتيجه دانشجويي که پايه رياضي قوي داشته باشد، مي تواند در تعدادي از دروس مهم اين رشته مثل امور مالي، اقتصاد و حسابداري موفق گردد و اگر به علوم اجتماعي علاقه مند باشد مي تواند در دروسي مثل جامعه شناسي يا مردم شناسي توفيق يابد. علاوه بر آمادگي در دروس فوق دانشجوي اين رشته بايد به تعاون علاقه مند بوده و روحيه همکاري وهمياري با ديگران را داشته باشد. چون در اين رشته دانشجويان بايد بتوانند ارتباطي نزديک با ديگران ايجاد بکنند.

موقعيت شغلي در ايران:

فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند در شاخه ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه تعاون کار بکنند. همچنين مي توانند در تعاوني هاي شرکتها و وزارتخانه هاي مختلف اعم از تعاوني هاي توليدي، مصرف و مسکن به عنوان مدير و برنامه ريز مشغول به کار شوند. با اين که فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند در بسياري از وزارتخانه ها و شرکتهاي خصوصي و دولتي مفيد باشند اما متاسفانه بازار کار اين گرايش محدود مي باشد چون در جامعه ما به مديريت علمي تعاوني ها اهميت نداده و در کل تعاوني ها حضوري فعال در جامعه ندارند.

توانایی های لازم برای ورود به این رشته :

 • پایه­ی قوی در درس ریاضی برای موفقیت در دروس پایه و اصلی اقتصاد، جامعه شناسی، امورمالی و حسابداری
 • رفتار و برخورد مناسب
 • ثبات عاطفی
 • روحیه همکاری و همیاری با دیگران
 • سلامت جسمانی (فلج پا در آموزش این رشته بی تأثیر است)

توانایی های فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در زمینه های زیر اطلاعات لازم را بدست آورند:

 • تعاونی و کارکرد تعاون
 • اقتصاد جامعه شناسی و مردم شناسی
 • امور مالی و حسابداری
 • مدیریت
 • انواع تعاونیها و چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که برای جامعه دارند

موقعیت­های شغلی :

فارغ التحصیلان این گرایش می­توانند در بخش تعاونی و دیگر زمینه­های وابسته که بر طبق قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد ایران را تشکیل می­دهند و همچنین وزارتخانه­ها و شرکت­های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند.

فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در تعاونیهای شرکت ها و وزارت خانه­های مختلف اعم از تعاونیهای تولیدی، مصرف و مسکن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند.

تحصیلات تکمیلی :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در کلیه ی گرایشهای علوم انسانی ادامه تحصیل دهند مانند:

 • مردم شناسی ، جامعه شناسی و جمعیت شناسی
 • توسعه ی روستایی
 • جامعه شناسی انقلاب اسلامی
 • مطالعات فرهنگی
 • ایرانشناسی

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل :

طول متوسط تحصیل در این رشته 4 سال می باشد و تعداد دروس پایه 42 واحد و دروس اصلی انتخابی 50 واحد می باشد که دانشجوی رشته ی تعاون و رفاه اجتماعی علاوه بر دروس مشترک تمام گرایشهای علوم اجتماعی باید دروس تخصصی جدول 2 را هم بگذراند:

دروس اصلی و پایه

مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(1)3اصول علم سیاست2جامعه شناسی پزشکی3کلیات حقوق2
مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(2)3نظریه های جامعه شناسی(1)2جامعه شناسی کار و مشاغل2انسان شناسی زیستی2
مبانی جمعیت شناسی2روش تحقیق نظری3جامعه شناسی سیاسی2تأمین و رفاه اجتماعی2
مبانی مردم شناسی2روش تحقیق عملی2جامعه شناسی کشورهای اسلامی3مبانی تعاون3
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی3جامعه شناسی انقلاب2بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی2تغییرات اجتماعی2
مبانی فلسفه 1 و 24جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی2جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی3مردم شناسی ایران2
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام2جامعه شناسی جنگ و نیروهای انتظامی3جمعیت شناسی ایران2مردم شناسی هماهنگی2
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران2بررسی مسائل اجتماعی ایران3جامعه شناسی آموزش و پرورش2جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران2
ریاضیات پایه3نظریه های جامعه شناسی(2)3اقتصاد ایران2کلیات برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی2
آمار مقدماتی2جامعه شناسی در ادبیات فارسی2نیازهای انسانی2جامعه شناسی جهان سوم2
آمار در علوم اجتماعی2نهضت های اسلامی صد ساله ی اخیر2محیط شناسی انسانی2جغرافیای انسانی ایران2
زبان تخصصی(1) متون علوم اجتماعی2زبان تخصصی (2)متون علوم اجتماعی3اصول علم اقتصاد3روانشناسی اجتماعی3
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت2انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب2

دروس عمومی

تاریخ اسلام2فارسی3اخلاق و تربیت اسلامی2
تربیت بدنی (1)1متون اسلامی2انقلاب اسلامی و ریشه های آن2
تربیت بدنی (2)1اندیشه اسلامی(1)2تنظیم خانواده و جمعیت1
زبان خارجه3اندیشه اسلامی(2)2  

دروس تخصّصی

 اصول و اندیشه های تعاونی3حقوق تجارت2
سیر تحول تعاونی در ایران و جهان3حقوق تعاونی (تهیه اساسنامه و آئین نامه)3
اصول آموزش و ترویج تعاونی3اصول حسابداری3
انواع و کارکرد تعاونیها3اصول مالی تعاونیها3
سازماندهی و مدیریت در تعاونیها2سمینار مسائل تعاونی3
زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی3تأمین و رفاه اجتماعی2
اقتصاد خرد و کلان3  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *