عبور از تستهای مشکل و زمان بر: معمولا دانش آموزان قوی بیشتر با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. آن ها چون تسلط زیاد و دانش بیشتر از دیگران دارند فکر می کنند باید به تمام سوالات پاسه بدهند. در حالی که این کار باعث غلط از آب در آمدن بسیاری از سوالات خواهد شد. در نتیجه آزمون شان نیز خراب خواهد شد. پس سوالاتی را که متوجهید بلد نیستید یا به جواب صحیحی نمی رسید را رها نمایید. فکر کردن روی آنها هدر دادن وقت است. به این تکنیک تست زنی، تکنیک عبور می گوییم!

استفاده از تکنیک های مدیریت زمان در آزمون

دانستن تکنیک مدیریت زمان که در سال های اخیر بطور ویژه به آنها توجه می شود از الزامات داوطلبان کنکور می باشد. این تکنیک ها شامل تکنیک زمان نقصانی، ضربدر منها، تکنیک بازگشت و … می شوند. با این تکنیک ها شما می توانید شرایط خود در آزمون را بسیار بیشتر از قبل تحت کنترل در آورید. قبل از هر چیز ابتدا سوال های هر درس را به ترتیب بخوانید و در مورد سوال تصمیم بگیرید که آیا می توانید آن سوال را در زمان کوتاه پاسخ دهید یا خیر.

هدف گذاری چند از ده

با توجه به وضعیت درسی و ترازتان هدف گذاری کنید که در هر درس به چند سوال می خواهید پاسخ دهید. بدین ترتیب دیگر نگران جواب ندادن به همه سوالات نیستید. با توجه به مدل تست زنی و نتایجی که از قبل داشته اید می توانید تخمین بزنید که در آزمون پیش رو به چه نتیجه ای خواهید رسید. روش هدف گذاری کمک می کند تا جلسه آزمون را کاملا کنترل کنید.

استفاده از روش ضربدر منها

در کنار سوالاتی که بلد نیستید علامت منها بگذارید تا دیگر وقت خود را روی این سوالات نگذارید. در کنار سوالات دشوار و وقت گیر یا سوالاتی که برای پاسخ بین دو گزینه شک دارید علامت ضربدر بگذارید. اینگونه در وقت اضافی برای شما واضح است که باید  سراغ کدام سوال ها بروید.

استفاده از روش زمان های نقضانی

برای هر درس کمی کمتر از زمان پیشنهادی در دفترچه ی سوال را در نظر بگیرید. این یک روشی مکمل برای روش ضربدر و منفی است. سعی کنید سوال های هر درس را در زمانی کوتاه تر از زمان پیشنهادی به اتمام برسانید. نهایتا در پایان آزمون شما وقت اضافه می آورید و به سراغ همان سوالاتی می روید که علامت ضربدر زده اید.

استفاده از تکنیک بازگشت

معنی تکنیک بازگشت این است که شما بدانید زمان ذخیره شده در پایان آزمون را صرف کدام سوال ها بکنید. هر دانش آموزی الویت های خود را دارد و نمی توان گفت که تقریبا هیچ دو دانش آموزی، تکنیک بازگشت یکسانی ندارند. زیرا میزان تسلط آن ها بر درس های مختلف متفاوت است و تصمیم هایی که در ابتدای آزمون می گیرند و هدف گذاری هایی که برای پاسخ به هر درس دارند با دانش آموزان دیگر فرق می کند.

مسلط شدن بر مدیریت آزمون در جلسه ی آزمون و تسلط بر روش های تست زنی، مهارتی نیست که در یک یا دو آزمون به کمال برسد. باید قبل از هر آزمون و برای هر کدام خوب فکر کنید. بعد با توجه به میزان آمادگی خود هدف گذاری کنید، نقشه ی ذهنی طراحی کنید و سپس بارها و بارها روش های مدیریت آزمون را بررسی و اجرا کنید تا به تدریج در مدیریت زمان مسلط شوید. مدیریت زمان ابعاد مختلفی دارد که همه آن ها روی مهارت تست زنی شما تاثیرگذار هستند.

استفاده از روش حذف گزینه

یک تکنیک و مهارت تست زنی که شاید کمی قدیمی شده باشد روش حذف گزینه است! در تعدادی از گزینه های سوالات می توان نکاتی را دریافت و به کمک آن ها به سایر گزینه ها پاسخ داد. این اتفاق بطور ویژه در سوالات زیست که گزینه طولانی دارند می افتد. به فرض مثال یک سوال زیست پیش روی شماست. در یکی از گزینه ها اشاده شده که عامل بیماری مالاریا یک باکتری است. فردی که مطالعه کمی هم داشته باشد می داند عامل مالاریا یک تک سلولی است. بنابراین این گزینه به راحتی مشخص می شود که اشتباه است. روش حذف گزینه هنوز هم در درس عربی، زیست، زبان، دین و زندگی، فلسفه و منطق کاربرد دارد!

خواندن همه گزینه های تست تا انتها

موقع آزمون دادن به خصوص هرچه به انتهای آن نزدیک می شویم بچه ها خسته تر می شوند. همین خستگی اغلب اوقات باعث می شود که شما گزیه ها یا صورت سوال های طولانی را تا انتها نخوانید به فرض اینکه می دانید سوال چه می خواهد. اما این نادیده گرفتن گزینه ها به ضرر شما تمام می شود. موارد زیادی از دانش آموزان که دچار خطا در تست زدن می شوند مشکل کامل نخواندن گزینه ها را دارند. پس با حوصله با تست ها برخورد کنید!!

خط کشیدن زیر کلمات کلیدی صورت تست

اخیرا زیاد می بینیم که طراحان با استفاده از عبارت های منفی در بیان افعال دانش آموزان را گیج می کنند. کسی که سوال را سرسری بخواند نهایتا متوجه منظور سوال نمی شود. به همین خاطر چندین مرتبه به شکلی مشابه خواندن سوال را تکرار می کند و وقت زیادی از او می رود.

اما فرد با دقت صورت مسئله را موشکافانه از ابتدا تا انتها مطالعه می کند و به همان یک دفعه خواندن می تواند اکتفا کند. هم چنین از قید ها زیاد استفاده می شود. قید هایی همچون بسیاری از، بیشتر، کمتر، به ندرت و … این گونه عبارات را به هیچ وجه دست کم نگیرید و تمام دقتتان را برای پیدا کردن شان به کار بگیرید.

روی تست بیش از حد وقت صرف نکنید

معمولا در امتحانات کتبی که در مدارس برگزار می شود ارزش سوالات یکسان نیست. سوال هایی با حل طولانی تر و درجه سختی بیشتر بارم بسیار دارند نسبت به سایر سوالات. بنابراین دانش آموزان سعی می کنند در الویت اول روی این سوالات وقت بگذارند. این رویه در ذهن بچه ها ثبت می شود و در آزمون های تستی نیز همین الگو را پیاده می کنند. غافل از اینکه در آزمون های تستی و کنکور تنها ضریب دروس است که متفاوت می باشد و تمام سوالات یک درس از ارزش یکسانی برخوردار هستند.

بنابراین بایستی در مرحله اول سعی کنید سوالات آسان را حل کنید چرا که امتیاز برابری با سوالات بسیار سخت دارند. دوما طبق تکنیک های مدیریت زمان از سوالات بسیار سخت بگذرید و سوالات وقت گیر را هم در مرحله آخر حل کنید.

دقت و مکث کافی ؛ حدس اولیه همیشه درست نیست

اگر مطلبی را زیاد خوانده باشید قادر می شوید به اصطلاح روی هوا تست های آن را حل کنید. اما این سریع بودن صد در صد به نفع شما نیست چرا که گاهی هم خطاهایی  رخ می دهد. یا حتی اگر روی سوال فکر هم کنید قرار نیست جواب تان قطعا درست باشد. چرا که ذهن انسان خطا می کند. بنابراین اگر وقت کنید مروری روی سوالات داشته باشید خیلی بهتر است. اگر هم می دانید که وقت مرور را بدست نخواهید آورد هنگام پاسخگویی بایستی تمام حواس و دقتتان را به سوال دهید. تکنیک تست زنی مکث را همیشه در ذهنتان داشته باشید و از عجله کردن پرهیز کنید!!

کنترل پاسخ نهایی قبل از علامت زدن جواب

در ادامه نکته قبل همان موقع که به سوالی جواب می دهید دقت داشته باشید. بعد از  حل حتما نگاه مجددی بیاندازید. حالا این مرور می تواند بلافاصله بعد حل باشد یا اینکه خودتان زمانی جداگانه مختص مرور در نظر بگیرید.

صبر و حوصله در پاسخ به سوالات چند قسمتی

سوالات چند قسمتی که اکثرا می گویند چند مورد درست یا غلط وجود دارد یا … اخیرا در کنکور بسیار رایج شده اند. حتی سبک سوالاتی را هم که هیچ گاه فکر نمی کردیم موردی بدهند، اکنون دیگر طراحان موردی می دهند. این سوالات که در دروس زیست شناسی و شیمی بیشترین درصد طرح شدن را به خود اختصاص می دهند، نیازمند توجه شدید می باشند.

تنظیم توقع بر اساس توانایی های قبلی

این مورد  در واقع کامل  مرتبط است با موضوع مشخص کردن چنده از ده قبل از شروع آزمون. در روش چند از ده شما قبل آزمون از بین ده نمره عددی را برای نتیجه ای که خواهید گرفت تعیین می کنید. این کار به شما کمک می کند بسیار واقع گرایانه تر از قبل سر جلسه حاضر شوید، نخواهید که به تمام سوالات پاسخ دهید یا اگر نتیجه بدی گرفتید از شدت ناراحتی درست از درس خواندن مجدد بر ندارید. در سال کنکور خیلی اهمیت دارد که با خودتان رو راست باشید و نتایج خیالی برای خود تصور نکنید.

استفاده از تکنیک ده تایی برای پر کردن پاسخ برگ

برای پر کردن پاسخ برگ آزمون حتما از روش ده تایی استفاده کنید. یعنی هر ده تست که حل شد همزمان با هم وارد پاسخ برگ شود. در این صورت احتمال بی دقتی و اشتباه کم می شود. همچنین از کثیف شدن و تا خوردن پاسخ برگ هم تا حد زیادی جلوگیری می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *