رشته‌های پیراپزشکی

رشته‌های پیراپزشکی را در جدول زیر بصورت مقایسه‌ای قرار داده‌ایم تا دانش‌آموزان و خانواده‌های محترم بتوانند با مقایسه آنها جهت انتخاب رشته، تصمیم گیری مناسب‌تری داشته باشند.

اتاق عمل

هوشبری مامایی پرستاری

فیزیوتراپی

محدوده قبولی

منطقه 1 : تا 11000

منطقه 2 : تا 19000

منطقه 3 : تا 15000

منطقه 1 : تا 12000

منطقه 2 : تا 19000

منطقه 3 : تا 13000

منطقه 1 : تا 9500

منطقه 2 : تا 18000

منطقه 3 : تا 12000

منطقه 1 : تا 9500

منطقه 2 : تا 16000

منطقه 3 : تا 14500

منطقه 1 : تا 3300

منطقه 2 : تا 5000

منطقه 3 : تا 3500

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا ارشد ۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا ارشد 4سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری 4سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری 4سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری

بازار کار

فعالیت به عنوان تکنسین در کنار جراح در اتاق عمل و یا فعالیت در کلینیک های خصوصی

فعالیت به عنوان تکنسین در کنار متخصص بیهوشی در اتاق عمل و یا فعالیت در کلینیک های خصوصی  

استخدام در بیمارستان،

درمانگاه و یا مراکز نگهداری کودکان و سالمندان.

فعالیت در بخش های خصوصی

تاسیس کلینیک خصوصی.

فعالیت در مراکز توانبخشی.

فعالیت در بیمارستان ها

در آمد ماهیانه

این عدد مربوط به سال 1400 می باشد

5 تا ۸

میلیون تومان

5 تا ۸

میلیون تومان

 

5 تا ۸

میلیون تومان

بیش از 10

میلیون تومان

نکات انتخاب رشته پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد. پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد.   پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد.

این رشته فقط در دانشگاه های روزانه و پردیس های خودگردان ارائه می شود.

اتاق عمل

محدوده قبولی :

 • منطقه 1 : تا 11000
 • منطقه 2 : تا 19000
 • منطقه 3 : تا 15000

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا ارشد

بازار کار

فعالیت به عنوان تکنسین در کنار جراح در اتاق عمل و یا فعالیت در کلینیک های خصوصی

درآمد ماهیانه

(این عدد مربوط به سال 1400 می باشد)

۵  تا ۸ میلیون تومان

نکات انتخاب رشته

پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد.

هوشبری

محدوده قبولی :

 • منطقه 1 : تا 12000
 • منطقه 2 : تا 19000
 • منطقه 3 : تا 13000

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا ارشد

بازار کار

فعالیت به عنوان تکنسین در کنار متخصص بیهوشی در اتاق عمل و یا فعالیت در کلینیک های خصوصی

درآمد ماهیانه

(این عدد مربوط به سال 1400 می باشد)

۵  تا ۸ میلیون تومان

نکات انتخاب رشته

پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد.

مامایی

محدوده قبولی :

 • منطقه 1 : تا 9500
 • منطقه 2 : تا 18000
 • منطقه 3 : تا 12000

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری

بازار کار

درآمد ماهیانه

نکات انتخاب رشته

پرستاری

محدوده قبولی :

 • منطقه 1 : تا 9500
 • منطقه 2 : تا 16000
 • منطقه 3 : تا 14500

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری

بازار کار

استخدام در بیمارستان، درمانگاه و یا مراکز نگهداری کودکان و سالمندان.
فعالیت در بخش های خصوصی

درآمد ماهیانه

(این عدد مربوط به سال 1400 می باشد)

۵  تا ۸ میلیون تومان

نکات انتخاب رشته

پذیرش در این رشته به صورت استانی است، یعنی 80 درصد ظرفیت هر دانشگاه به بومی های آن استان تعلق دارد.

فیزیوتراپی

محدوده قبولی :

 • منطقه 1 : تا 3300
 • منطقه 2 : تا 5000
 • منطقه 3 : تا 3500

طول تحصیل

۴ سال (کارشناسی) قابلیت ادامه تا دکتری

بازار کار

تاسیس کلینیک خصوصی.

فعالیت در مراکز توانبخشی.

فعالیت در بیمارستان ها

درآمد ماهیانه

(این عدد مربوط به سال 1400 می باشد)

بیش از 10 میلیون تومان

نکات انتخاب رشته

این رشته فقط در دانشگاه های روزانه و پردیس های خودگردان ارائه می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *